Publikacje o naszych projektach

Rodacki K., Wpływ skurczu betonu oraz warunków podparcia ściany zbiornika cylindrycznego na jej pracę, wystąpienie na II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferecji Budowlanej EUROINŻYNIER, 2012;
Rodacki K., Mieszczak M., Obciążenia termiczne belek o szklanym środniku – przegląd, Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych – praca zbiorowa, Kraków 2015, s. 139-147;
[LINK DO PUBLIKACJI]

Mieszczak M., Rodacki K., Projekt i realizacja dużej rozpiętości stropu sprężonego cięgnami bez przyczepności, Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych – praca zbiorowa, Kraków 2015, s. 217-224;
[LINK DO PUBLIKACJI]

Mieszczak M., Rodacki K., Analiza wpływu instalacji inteligentnego budynku na efektywność energetyczną w świetle PN-EN 15232:2007, Konstruktor 2015
[LINK DO PUBLIKACJI]

Mieszczak M., Rodacki K. Wykorzystanie fibrobetonu do konstrukcji sprężonych kablami z przyczepnością na przykładzie analizy wieży pod turbinę wiatrową, Konstruktor 2015
[LINK DO PUBLIKACJI]

Szydłowski R., Mieszczak M., Gdzie jest granica smukłości sprężonych płyt stropowych? O projekcie i badaniach stropów sprężonych w budynku CKA w Kozienicach, w monografii: Aktualne kierunki rozwoju teorii i praktyki konstrukcji sprężonych w Polsce, seria: Inżynieria Lądowa, pod redakcją Andrzeja Serugi, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015, str. 49-66.
[LINK DO PUBLIKACJI]

Mieszczak M., Rodacki K., Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii, Rynek Instalacyjny 2015/03, str. 20-24
[LINK DO PUBLIKACJI]

Szydłowski R., Mieszczak M., Koncepcja dwustumetrowej wieży z fibrobetonu sprężonego pod turbinę wiatrową, Materiały budowlane 2015/09
[LINK DO PUBLIKACJI]

Mieszczak M., Howiacki T., Jedliński S., System monitorowania konstrukcji Kopca Kościuszki w Krakowie, Awarie budowlane XXVII
[LINK DO PUBLIKACJI]

Szydłowski R., Mieszczak M., Study of application of light concrete to construct post-tensioned long-span floors, Modern Building Materials, Structures and Techniques, 2016/05
[LINK DO PUBLIKACJI]

Rodacki K., Projektowanie fundamentów pod pompy o pionowej osi obrotu, Materiały Budowlane , nr. 7, 2016, s. 95-98;
[LINK DO PUBLIKACJI]

Rodacki K., Belki zespolone drewniano-szklane – przegląd zagadnienia, Technical Issues 3/2016, str. 106-112
[LINK DO PUBLIKACJI]

Rodacki K., Furtak K., Metody analityczne projektowania belek zespolonych drewniano-szklanych, Przegląd Budowlany, nr 4, 2016, s. 24-31;
[LINK DO PUBLIKACJI]

Rozlach M., Depta J., Rodacki K., Projektowanie pylonu komunikacyjnego elektrowni Turów, Materiały Budowlane , nr 5, 2016, s. 6-7;
Mieszczak M., Rodacki K., Betony lekkie konstrukcjach sprężonych, Konstruktor 2017, Builder 2017/04
[LINK DO PUBLIKACJI]

Mieszczak M., Rodacki K., Belki zespolone drewniano-szklane jako innowacyjne elementy nośne, Konstruktor 2017, Builder 2017/04
[LINK DO PUBLIKACJI]

Rodacki K., The load-bearing capacity of timber-glass composite I-beams made with polyurethane adhesives, Civil and Environmental Engineering Reports, przyjęto do publikacji po recenzjach, 2017;